Minaigi.no er ikke lenger her. Prøv i stedet avvir.no.

Uansett hvilket land du kommer fra eller hvilken kultur du har oppvokst i så vil du kunne la deg underholde av morsomme casinospill. Hos Norgekasino.com får du all informasjonen du trenger om casino online og de beste bonusene.

Språk, historie og utfordringer

Nordsamisk

Av de tre offisielle samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, er førstnevnte den mest brukte. Rundt 90 % av de som snakker et samisk språk, snakker nordsamisk. Det er noe uvisst hvor mange det er snakk om, men det dreier seg trolig om mellom 20 000 og 30 000. På langt nær de fleste av dem som snakker nordsamisk bor i Norge, sammenlignet med Sverige og Finland.

Samenes historie

De lærde strides om hvor samefolket opprinnelig kom fra, og gamle samiske legender kan fortelle om lange vandringer, en fra nord og en fra sør. Som mange andre urfolk var samene opprinnelig jegere og sankere. Samene ble med tiden utsatt for kristen misjonering fra skandinavene. Framveksten av læstadianisme som fant sted på midten av 1800-tallet, endte med at samisk sjamanisme ble uglesett, og samisk tro og livssyn ble mer og mer hvisket ut.
Samene skulle nå fornorskes, og all undervisning i skolen skulle nå foregå på norsk. Denne politikken ble værende til etter andre verdenskrig. Samene falt utenfor, og kulturen deres ble nedvurdert. En ideologi bestående av sosialdarwinistiske prinsipper som ble brukt som argument for å sette norsk kultur over den samiske.

Samiske utfordringer

Selv om det med tiden blir lengre og lengre siden fornorskningen av samene opphørte, og Sametinget gjør sitt for å bevare samisk kultur, språk og rettigheter, finnes det fortsatt utfordringer. Selv om hele Sametinget har vært imot gruveutbygging i områdene deres, har ikke dette stoppet Miljødepartementet. Tidligere har dessuten demninger blitt bygget til tross for samefolkets protest. Slik ser vi at samefolkets stemmer den dag i dag ikke alltid blir lyttet til.